3. Architektura System

System HabitatOS podzielony jest na szereg komponentów odpowiadających elementom bazy kosmicznej jak i specyfice misji. Podział przedstawiony jest na Rys. 3.1., gdzie wyszczególniono obszary komponentów oraz wypisano modele danych składających się na dane rozwiązanie.

Do głównych komponentów systemu zaliczyć można:

Ponadto w HabitatOS w trakcie tworzenia są następujące moduły:

  • podsystem uczenia maszynowego,

  • podsystem zasobów,

  • podsystem robotyczny,

  • podsystem naukowy.

Szczegółowy podział oraz uzasadnienie każdego z przedstawionych komponentów jest opisany w poniższym rozdziale.

../_images/architecture-component-PL.png

Rys. 3.1. Schemat podziału komponentów w systemie HabitatOS.

../_images/architecture-services.png

Rys. 3.2. Schemat podziału komponentów w systemie HabitatOS.