2. Proces wytwarzania oprogramowania

Przez proces wytwarzania oprogramowania rozumie się ogół czynności prowadzących do powstania aplikacji. W skład procesu wchodzą:

  • analiza biznesowa oraz zebranie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,

  • analiza systemowa oraz architektura systemu,

  • zarządzanie projektem i metodyki wytwórcze,

  • wersjonowanie aplikacji i kodu

  • proces tworzenia oprogramowania, technologie,

  • proces automatyzacji testów i zapewnienia jakości oprogramowania,

  • wdrożenie systemu,

  • proces wsparcia powdrożeniowego.