1.1. Problem badawczy

W ostatnich latach można zaobserwować wyraźny trend deklarowanej chęci powrotu na Księżyc jak również późniejszej załogowej eksploracji Marsa. Opinia ta jest podzielana zarówno przez agencje kosmiczne państw o tradycjach kosmicznych jak również przez firmy prywatne.

Zasadnym jest twierdzenie, iż wyłącznie jest kwestią czasu, kiedy rozpocznie się budowa habitatu pozaziemskiego. Aby móc zmaksymalizować efektywność działania astronautów na powierzchni konieczne będzie zautomatyzowanie bazy oraz wsparcie robotyczne podczas eksploracji.

Do czasu pierwszych lotów załogowych w XXI wieku w kierunku Księżyca musi zostać opracowany szereg technologii oraz procedur koniecznych do bezpiecznego zamieszkania tego ciała niebieskiego. Aby uzyskać wymagany poziom niezawodności i stabilności technologia przed lotem musi zostać poddana licznym testom w warunkach jak najbardziej zbliżonych do docelowych. W tym celu inżynierowie i naukowcy budują prototypy habitatów tj. Aquarius, Lunares, Hi-Seas, FMARS czy MDRS oraz prowadzą symulacje np. w stacjach badawczych na Arktyce i Antarktydzie.

Czy możliwe jest stworzenie oprogramowania pozwalającego na symulację złożoności problemów, charakteru opóźnień komunikacji między członkami załogi a centrum kontroli misji oraz wsparcie astronautów w zarządzaniu ograniczonymi zasobami?