1.3. Cele badawcze

Celem pracy jest dostarczenie prototypu oprogramowania zdolnego do wykorzystania podczas symulacji misji kosmicznych w habitacie. Oprogramowanie ma zawierać moduł zbierania statystyk dotyczących danych środowiskowych, parametrów biomedycznych oraz socjodynamicznych członków symulacji. Oprogramowanie musi być wdrożone oraz wykorzystane podczas misji w celu zbierania statystyk oraz umożliwienia komunikacji wraz z uwzględnieniem opóźnień czasowych.

Wdrożenie polega na wykorzystaniu z powodzeniem oprogramowania podczas misji. Weryfikacja polega na ocenie aktywności użytkowników systemu oraz częstości korzystania z niego.