1.6. Metody

Stworzenie systemu operacyjnego wymaga połączenia wiedzy i doświadczenia z wielu dziedzin. Ponadto system musi spełniać szereg wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Konieczne jest zapewnienie wysokiej jakości produktu, umożliwienie łatwej rozszerzalności oraz współpracy z innym oprogramowaniem wdrożonym w pozostałych modułach i urządzeniach.

Powyższe wymagania osiągnięto w HabitatOS, poprzez:

  1. Stworzenie oprogramowania w języku Python przy wykorzystaniu frameworka Django.

  2. Wdrożenie na środowisko produkcyjne wykorzystując technologię Docker.

  3. Podział aplikacji na warstwę graficzną klienta oraz część serwerową.

  4. Aplikacja ma być dostępna na komputery przenośne i stacjonarne w postaci strony internetowej.

  5. Istnieje możliwość uzyskania dostępu z poziomu urządzeń przenośnych.

  6. Możliwość pracy offline (niezależnie od kontaktu z Ziemią) w trakcie awarii.