1.4. Hipotezy badawcze

  1. Możliwe jest stworzenie oprogramowania symulującego złożoność prowadzenia misji księżycowych.

  2. Oprogramowanie badawcze może stanowić podwaliny lub przetarcie szlaków w celu stworzenia systemów produkcyjnych.