1.5. Założenia teoretyczne

System operacyjny musi wspierać komunikację między uczestnikami symulacji oraz centrum kontroli misji uwzględniając opóźnienia czasowe stosowne odległości ciała niebieskiego od Ziemi. System musi implementować zegar lokalny planet i Księżyca. Ponadto ilość zasobów, które wykorzystują członkowie symulacji podlega regulacji. System musi wspierać w wykonywaniu codziennych raportów oraz w aktywności fizycznej i kontrolowaniu harmonogramu zadań.